ประกาศโรงพยาบาลไพรบึง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ

                                    ตามที่โรงพยาบาลไพรบึง ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินนบำรุง โรงพยาบาลไพรบึง ระหว่างวันที่ ๒๕ เมษายน ถึง ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคา ๒๕๖๐ และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๗ อัครา


ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด