โรงพยาบาลไพรบึง

โรงพยาบาลไพรบึง


                   ที่ตั้ง โรงพยาบาลไพรบึง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2506 ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 56 หมู่ที่ 20 บ้านโพธิ์ไทร ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180   โทรศัพท์ 045-675067 โทรสาร 045-675131 Website www.praibuenghospital .org
  ตั้งอยู่บนถนน ทางหลวงชนบท ศก 2111 สายพยุห์- ขุนหาญ ห่างจากจังหวัดศรีสะเกษ 42 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 21 ไร่