ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกวดราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีะเกษ

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกวดราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีะเกษ

Posted: 2018-06-08 16:10:14  By: ธิลากรณ์  : 33  : 27Download File