ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไพรบึง พร้อมด้วยนายธีรวุธ คำโสภา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลไพรบึง รดน้ำขอพรจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษและคณะ