วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เจ้าหน้าร่วมกันทำความสะอาดตึกผู้ป่วยใน(ตึกสงฆประชาสามัคคี)