วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ จัดกิจกรรมสวดมนต์ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิเดินจงกรม ครบรอบวันเกิดโรงพยาบาลไพรบึงปี ๒๕๖๑