วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทำพิธีไหว้พระที่ฐานพระพุทธรูปที่หน้าโรงพยาบาล และทำบุญตักบาตร(อาหารแห้ง)