กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชนและองค์กรในสถานการณ์​โควิด-19​ ปี2564​ ณ​ ห้องประชุมรพ.ไพรบึง