ออกเยี่ยมและให้บริการดูแล ผู้ป่วย palliative care ที่บ้านหนองพัง ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ