ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน/รายคาบ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค,พนักงานเปล, พนักงานรักษาความปลอดภัย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน/รายคาบ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค,พนักงานเปล, พนักงานรักษาความปลอดภัย

Posted: 2020-04-03 09:20:45  By: ธิลากรณ์  : 430  : 138Download File