ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโดม (อเนกประสงค์) โรงพยาบาลไพรบึง ตำบลไพรึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลไพรบึง

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโดม (อเนกประสงค์) โรงพยาบาลไพรบึง ตำบลไพรึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลไพรบึง

Posted: 2020-04-07 17:24:18  By: ธิลากรณ์  : 36  : 15Download File