ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวันราบคาบ จำนวน 3 ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวันราบคาบ จำนวน 3 ตำแหน่ง

Posted: 2018-08-31 10:41:11  By: เอกสิทธิ์  : 203  : 101

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวันราบคาบ จำนวน 3 ตำแหน่ง สอบความรู้ความสามรถทั่วไป ทักษะ ในวันที่ 3 กันยายน 2561 และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 6 กันยายน 2561 ... รายละเอียดตามประก่ศฉบับนี้


Download File