ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) จำนวน ๑ คัน งบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วงเงิน ๑๐ % ระดับเขต โรงพยาบาลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) จำนวน ๑ คัน งบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วงเงิน ๑๐ % ระดับเขต โรงพยาบาลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

Posted: 2020-04-22 13:55:03  By: ธิลากรณ์  : 25  : 8Download File