ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ งบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วงเงิน ๗๐% ระดับหน่วยบริการ โรงพยาบาลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ งบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วงเงิน ๗๐% ระดับหน่วยบริการ โรงพยาบาลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

Posted: 2020-04-22 13:56:39  By: ธิลากรณ์  : 34  : 8Download File