ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวันรายคาบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวันรายคาบ

Posted: 2018-09-05 14:22:24  By: เอกสิทธิ์  : 262  : 82

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวันรายคาบ 

ในวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 13.00-16.00 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลไพรบึง รายละเอียดตามประกาศฉบับนี้


Download File