ร่างประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ (e-bidding) งบค่าเสื่อมปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วงเงิน ๗๐% ระดับหน่วยบริการ รพ.ไพรบึง

ร่างประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ (e-bidding) งบค่าเสื่อมปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วงเงิน ๗๐% ระดับหน่วยบริการ รพ.ไพรบึง

Posted: 2020-05-26 14:02:41  By: ธิลากรณ์  : 156  : 66Download File