ประกาศจังหวัดศรีสเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คือ รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบ ๔ ประตู ยกสูง ติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.

ประกาศจังหวัดศรีสเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คือ รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบ ๔ ประตู ยกสูง ติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.

Posted: 2020-07-09 14:40:26  By: ธิลากรณ์  : 236  : 72Download File