ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู่ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๑,หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบ ๔ ประตู ยกสูง ติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู่ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๑,หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบ ๔ ประตู ยกสูง ติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd

Posted: 2020-07-21 16:14:59  By: ธิลากรณ์  : 459  : 199Download File