ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางเชื่อม-ทางลาดจากอาคารผู้ป่วยนอกไปอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลไพรบึง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางเชื่อม-ทางลาดจากอาคารผู้ป่วยนอกไปอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลไพรบึง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted: 2021-02-22 14:33:40  By: admin  : 467  : 221



Download File