ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางเชื่อม , ทางลาดจากอาคารผู้ป่วยนอกไปอาคารผู้ป่วยใน จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลไพรบึง

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางเชื่อม , ทางลาดจากอาคารผู้ป่วยนอกไปอาคารผู้ป่วยใน จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลไพรบึง

Posted: 2021-03-10 13:48:42  By: ธิลากรณ์  : 440  : 206Download File