ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 อัตรา

Posted: 2022-04-12 12:15:34  By: ธิลากรณ์  : 121  : 110Download File