เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์

Posted: 2018-04-27 14:19:50  By: เอกสิทธิ์  : 94  : 26

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ จำนวน ๑ เครื่อง โรงพยาบาลไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ


Download File