โรงพยาบาลไพรบึง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายวัน จำนวน 2 อัตรา

โรงพยาบาลไพรบึง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายวัน จำนวน 2 อัตรา

Posted: 2022-05-01 11:35:50  By: เอกสิทธิ์  : 164  : 65

โรงพยาบาลไพรบึง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายวัน จำนวน ๒ อัตรา ๑. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ๑ อัตรา ๒.ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ๑ อ้ตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย.-6 พ.ค.2565 ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป รพ.ไพรบึง


Download File