ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคักเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เงินบำรุง) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้/ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคักเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เงินบำรุง) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้/ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

Posted: 2022-05-09 11:46:52  By: ธิลากรณ์  : 182  : 74Download File