ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๓๐๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bdding) โรงพยาบาลไพรบึง

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๓๐๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bdding) โรงพยาบาลไพรบึง

Posted: 2022-05-27 16:55:29  By: ธิลากรณ์  : 191  : 71Download File