ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) ตามแบบเลขที่ 9555+เอกสารเพิ่มเติม สสจ.ศก. 45/2564 โรงพยาบาลไพรบึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) ตามแบบเลขที่ 9555+เอกสารเพิ่มเติม สสจ.ศก. 45/2564 โรงพยาบาลไพรบึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted: 2022-06-22 19:12:31  By: ธิลากรณ์  : 185  : 60

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) ตามแบบเลขที่ 9555+เอกสารเพิ่มเติม สสจ.ศก. 45/2564 โรงพยาบาลไพรบึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Download File