ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล (เฉพาะแห่ง) ตามแบบแปลนเอกสารเพิ่มเติม สสจ. ศก 45/2564 + 9555 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล (เฉพาะแห่ง) ตามแบบแปลนเอกสารเพิ่มเติม สสจ. ศก 45/2564 + 9555 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted: 2022-09-13 15:12:43  By: ธิลากรณ์  : 93  : 39Download File