คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการปฎิบัติงานเรื่องร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่และเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลไพรบึง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการปฎิบัติงานเรื่องร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่และเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลไพรบึง

Posted: 2018-09-06 15:15:45  By: admin  : 279  : 91Download File