โรงพยาบาลไพรบึง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานบริการ

โรงพยาบาลไพรบึง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานบริการ

Posted: 2023-01-03 14:27:05  By: ธิลากรณ์  : 44  : 15Download File