โรงพยาบาลไพรบึง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานบริการ

โรงพยาบาลไพรบึง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานบริการ

Posted: 2023-01-03 14:29:19  By: ธิลากรณ์  : 45  : 16Download File