ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และมีสิทธิเข้ารับการประมาณภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และมีสิทธิเข้ารับการประมาณภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

Posted: 2023-01-09 10:35:42  By: ธิลากรณ์  : 50  : 20Download File