สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่และเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลไพรบึง

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่และเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลไพรบึง

Posted: 2018-09-06 15:21:08  By: admin  : 396  : 156Download File