ร่างประกวดราคา/TOR เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างตึกคนไข้นอก (OPD) รพ.ขนาด ๓๐ เตียง เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๑๒๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลไพรบึง ตำบลไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ร่างประกวดราคา/TOR เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างตึกคนไข้นอก (OPD) รพ.ขนาด ๓๐ เตียง เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๑๒๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลไพรบึง ตำบลไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

Posted: 2018-11-12 12:18:28  By: ธิลากรณ์  : 328  : 86Download File