ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างตึกคนไข้นอก (O.P.D) รพ.ขนาด ๓๐ เตียง เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๑,๑๒๕ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง โรงพยาบาลไพรบึง ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างตึกคนไข้นอก (O.P.D) รพ.ขนาด ๓๐ เตียง เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๑,๑๒๕ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง โรงพยาบาลไพรบึง ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

Posted: 2018-12-13 14:47:48  By: ธิลากรณ์  : 269  : 64Download File