ประกาศ โรงพยาบาลไพรบึงเปิดรับสมัครพนักงานเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันรายคาบ จำนวน 2 ตำแหน่ง

ประกาศ โรงพยาบาลไพรบึงเปิดรับสมัครพนักงานเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันรายคาบ จำนวน 2 ตำแหน่ง

Posted: 2019-02-22 09:20:34  By: เอกสิทธิ์  : 130  : 38

ประกาศ โรงพยาบาลไพรบึงเปิดรับสมัครพนักงานเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันรายคาบ จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้


นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา


รับสมัครตั้งแต่วันที่ วันที่ 20 - 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-12.00น. และเวลา 13.00-16.00 น. ที่งานธุรการ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลไพรบึง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


Download File