ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวันราบคาบ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวันราบคาบ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค

Posted: 2019-05-07 14:19:22  By: admin  : 91  : 24

โรงพยาบาลไพรบึง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวันราบคาบ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค


สอบความรู้ความสามรถทั่วไป ทักษะ และสอบสัมภาษณ์ 

ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลไพรบึง... รายละเอียดตามประกาศฉบับนี้


Download File