โรงพยาบาลไพรบึงเปิดรับสมัครพนักงานเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันรายคาบ ตำแหน่ง พนักงานบริการ

โรงพยาบาลไพรบึงเปิดรับสมัครพนักงานเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันรายคาบ ตำแหน่ง พนักงานบริการ

Posted: 2019-05-22 11:09:18  By: admin  : 116  : 30

ประกาศ โรงพยาบาลไพรบึงเปิดรับสมัครพนักงานเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันรายคาบ จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ


ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา


รับสมัครตั้งแต่วันที่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00น. และเวลา 13.00-16.00 น. ที่งานธุรการ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลไพรบึง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อม


Download File