โรงพยาบาลไพรบึง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวันราบคาบ ตำแหน่ง พนักงานบริการ

โรงพยาบาลไพรบึง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวันราบคาบ ตำแหน่ง พนักงานบริการ

Posted: 2019-05-31 14:33:22  By: admin  : 107  : 18

โรงพยาบาลไพรบึง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวันราบคาบ ตำแหน่ง พนักงานบริการ ... รายละเอียดตามประกาศฉบับนี้


Download File