โรงพยาบาลไพรบึงเปิดรับสมัครพนักงานเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันรายคาบ จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

โรงพยาบาลไพรบึงเปิดรับสมัครพนักงานเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันรายคาบ จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

Posted: 2019-06-14 10:22:32  By: admin  : 158  : 26

ประกาศ โรงพยาบาลไพรบึงเปิดรับสมัครพนักงานเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันรายคาบ จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา


รับสมัครตั้งแต่วันที่ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-12.00น. และเวลา 13.00-16.00 น. ที่งานธุรการ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลไพรบึง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


Download File