ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันรายคาบ ตำแน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันรายคาบ ตำแน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

Posted: 2019-06-25 14:42:22  By: admin  : 132  : 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันรายคาบ ตำแน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

 ...รายละเอียดตามหนังสือฉบับนี้ค่ะ


Download File