ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน รายคาบ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน รายคาบ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

Posted: 2019-09-23 13:28:23  By: เอกสิทธิ์  : 226  : 26

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน รายคาบ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด


Download File