ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธรณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประเมินผล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธรณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประเมินผล

Posted: 2019-09-26 00:21:04  By: เอกสิทธิ์  : 246  : 38

ตามที่โรงพยาบาลไพรบึง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานหระทรวงสาธรณสุขทั่วไปเงินนอกบำรุงตำแหน่งพนักงานประเมินผล จำนวน ๑ อัตราในระหว่างวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ สิงหาคม ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทำการสอบคัดเลือกครั้งที่ ๑ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ และทำการสอบประเมินครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ การสอบสิ้นสุดลงแล้ว


Download File