ประกาศ ขอขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายวัน/รายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศ ขอขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายวัน/รายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

Posted: 2019-11-12 10:33:12  By: เอกสิทธิ์  : 436  : 57

ขอขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายวัน/รายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้


Download File