อย. เตือนภัยโฆษณาลวงรักษาข้อต่อ อ้างชื่อนักเรียนไทยค้นพบผลิตภัณฑ์

อย. เตือนภัยโฆษณาลวงรักษาข้อต่อ อ้างชื่อนักเรียนไทยค้นพบผลิตภัณฑ์

Posted: 2019-11-13 14:05:17  By: เอกสิทธิ์  : 710  : 127

อย. เตือนภัยโฆษณาลวงรักษาข้อต่อ อ้างชื่อนักเรียนไทยค้นพบผลิตภัณฑ์

เตือนอย่าตกเป็นเหยื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์อ้างรักษาข้อต่อ โดยใช้ชื่อนักเรียนไทยได้รับรางวัลทาง การแพทย์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรวิชาชีพหลายแห่ง โดยผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาขาย Pantoflex ตรวจพบไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา ส่วน Collax Activ พบจดแจ้งเป็นเครื่องส ำอาง แต่โฆษณาสรรพคุณเกินจริงในการรักษาโรคข้อต่อ จากลักษณะการโฆษณาคาดว่าอาจมีตามมาอีกหลายผลิตภัณฑ์ ในลักษณะโฆษณาเดิม ย้ าอย่าหลงเชื่อสั่งซื้อโดยหวังรักษาโรคข้อต่อ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจหาอาการที่แน่ชัด เตือนไปยังผู้ขายและผู้โฆษณา การกระท าดังกล่าวผิดกฎหมาย อย. จะติดตามด าเนินคดีทางกฎหมาย


Download File